Siatz aquí :   Benvenguda » Faire parlar lo país-La Ràbia dei Dieus
    Estampar la pagina...

Faire parlar lo país-La Ràbia dei Dieus

 

La Ràbia dei Dieus…

 

Visitas contadas de l’exposicion

Vesito countado de l’espousicien
 

  La Ràbia dei Dieus es un panoramà istoricò-legendari dau Ròse, que comença sus lei ribas de mar de Camarga e s'acaba a Mondragon. Aqueu panoramà es composat de 23 panèu dessinats ò pintats de l'artiste martegau de renom Henri DAMOFLI.

       La ràbia dei dieus es un panourama istourico-legendàri dóu Rose, que coumenço sus lei ribo de mar de Camargo e s'acabo à Moundragoun. Aquéu panourama es coumpausa de 23 panèu dessina o pinta de l'artiste martegau de renoum Henri DAMOFLI.

 

 

 
ExpoRabia_007.jpg
    
      Aquesta exposicion conçuda come un itinerari lòng dau Ròse se pòu installar dins divèrs endrechs e lei visitaires, come de caminaires menats per lo contaire, anaràn a sa descuberta d’estapa en estapa. L’exposicion pòu èstre penjada per una escòla se s’acompanha d’una demanda d’au mens 5 visitas contadas.
   
    Aquesto espousicien conçudo coumo un itineràri long dóu Rose si pòu istalla dins mantuneis endré e lei vesitaire, coumo de caminaire, mena pèr lou countaire, anaran à sa descuberto d’estapo en estapo. L’espousicien pòu èstre penjado pèr uno escolo se s’acoumpagno d’uno demando d’au mens 6 vesito countado.


 

  

  • Animacion prepausada :
     - la visita contada dura 1o20
     - una classa soleta per visita
  
 
  • Participacion de l’escòla :
     - 30 € + repàs dau contaire 
     - tres visitas gropadas dins la jornada

 

 
 
Animacien prepausado :
 - la vesito countado duro 1o20  
- uno classo souleto pèr vesito
Participacien de l’escolo :
- 30 € + repas dóu countaire
-tres visito groupado din la journado

 

 

 

 

 

 


 

 
La Ràbia dei Dieus…
 
                                                 L'espetacle
 
 
 
 
      Es un viatge musicau, cantat e contat lòng dau Ròse.  Pòu permetre de durbir lo projècte culturau de l’escòla ai parents.
 
      Es un viàgi musicau, canta e counta long dóu Rose. Pòu permetre de durbi lou proujèt culturau de l’escolo ei parent.

 
 
Rabiadeidieus.jpg

Ne'n saupre mai sus  lo site dau Terralhet
 

Data de creacion : 11/09/2011 20:58
Darriera modificacion : 06/09/2012 17:20
Categoria : - Projèctes culturaus-2011/2012
Pagina legida 21618 còps

Formulari d'adesion a l'AELOc-pagament securisat amé CB

Per 2022

Propulsé par HelloAsso