Siatz aquí :   Benvenguda » La Ràbia dei Dieus
    Estampar la pagina...

La Ràbia dei Dieus

La Ràbia dei Dieus…

 

Visitas contadas de l’exposicion

Vesito countado de l’espousicien

 

   
La Ràbia dei Dieus es un panoramà istoricò-legendari dau
Ròse, que comença sus lei ribas de mar de Camarga e s'acaba a Mondragon. Aqueu panoramà es composat de 23 panèus dessinats ò pintats de l'artiste martegau de renom Henri DAMOFLI.

       La ràbia dei dieus es un panourama istourico-legendàri dóu Rose, que coumenço sus lei ribo de mar de Camargo e s'acabo à Moundragoun. Aquéu panourama es coumpausa de 23 panèu dessina o pinta de l'artiste martegau de renoum Henri DAMOFLI.


 

ExpoRabia_007.jpg

    
      Aquesta exposicion conçuda come un itinerari lòng dau Ròse
se pòu installar dins divèrs endrechs e lei visitaires, come de caminaires, menats per lo contaire, anaràn a sa descuberta d’estapa en estapa. L’exposicion pòu èstre penjada per una escòla se s’acompanha d’una demanda d’au mens 5 visitas contadas.

       Aquesto espousicien conçudo coumo un itineràri long dóu Rose si pòu istalla dins mantuneis endré e lei vesitaire, coumo de caminaire, mena pèr lou countaire, anaran à sa descuberto d’estapo en estapo. L’espousicien pòu èstre penjado pèr uno escolo se s’acoumpagno d’uno demando d’au mens 5 vesito countado. 

Animacion prepausada :

- la visita contada dura 1o20
- una classa soleta per visita

Participacion de l’escòla :

- 30 + repàs dau contaire


Animacien prepausado :

 - la vesito countado duro 1o20  
- uno classo souleto pèr vesito

Participacien de l’escolo :
- 30 € + repas dóu countaire

Corrièu    Contacte/entressenhas

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

La Ràbia dei Dieus…

L'espetacle

 

      Es un viatge musicau, cantat e contat lòng dau Ròse.  Pòu permetre de durbir lo projècte culturau de l’escòla ai parents.

      Es un viàgi musicau, canta e counta long dóu Rose. Pòu permetre de durbi lou proujèt culturau de l’escolo ei parent. 

Rabiadeidieus.jpg


Ne'n saupre mai sus  lo site dau Terralhet


Data de creacion : 27/08/2009 22:22
Darriera modificacion : 02/12/2010 09:35
Categoria : - Projèctes culturaus-2009/2010
Pagina legida 13100 còps

Formulari d'adesion a l'AELOc-pagament securisat amé CB

Per 2022

Propulsé par HelloAsso